mercredi 07.10  VFM Cheseaux 20h00

mardi 13.10.15 Cheseaux – VFM  20h00

 

jeudi 24.09.2015

NUC – Cheseaux  20h00 à la Riveraine

mardi 29.09.2015

Cheseaux – NUC  19h45 DLV